Is uw reclamebeleidsnota klaar voor de toekomst?

Is uw reclamebeleidsnota klaar voor de toekomst?

Is uw reclamebeleidsnota klaar voor digitaal?
U bent klaar voor een nieuwe stap in uw gemeente, maar u kunt niet verder omdat uw beleidsnota niet is aangepast. Herkent u dat? Het kan u overkomen als u niet tijdig uw reclamebeleidsnota aanpast op de nieuwste ontwikkelingen. De wereld van de buitenreclame is flink aan het veranderen. De manier waarop we reclame kunnen maken is door de nieuwste technologie enorm ontwikkeld. Digitale reclame biedt nieuwe mogelijkheden. Mogelijkheden voor uw gemeente.

Wat is digitale reclame?GIDSen 04.30.1
Onder digitale reclame verstaan we reclame op digitale borden. Computergestuurde schermen van leds die u op afstand kunt besturen. Zo kunt u uw gemeentelijke boodschap afwisselen met commerciële boodschappen van de ondernemers in uw gemeente.

Ook in kleinere gemeenten
Zowel de gemeentelijke afdeling communicatie als ondernemers vragen steeds vaker om digitale reclame. Dat begon met grote gemeenten. Zo heeft Rotterdam al in 2006 een nieuwe reclamebeleidsnota vastgesteld met een paragraaf digitale reclame. Nu komt de vraag ook steeds meer in kleinere gemeenten voor. De afdeling communicatie wil de gemeentelijke boodschappen digitaal communiceren voor bijvoorbeeld evenementen en wegafsluitingen, omdat dat flexibel is. Ondernemers willen volgens de nieuwste technologie communiceren in hoge kwaliteit.

Wat staat er in die paragraaf?
Een voorbeeld is een gemeente waar wij binnenkort een digitaal object gaan plaatsen. Deze gemeente heeft in hun beleidsnota aspecten opgenomen als verkeersveiligheid, effect op bewoners en uitstraling. Zij hebben het als volgt uitgewerkt:

  1. Voor de verkeersveiligheid moet een boodschap minimaal 6 seconden zichtbaar zijn voordat deze verspringt naar de volgende boodschap.
  2. De lichtsterkte van het ledbord moet zich aanpassen aan het omgevingslicht. Minimaal eens per 5 minuten moet de lichtsensor peilen of het buiten donkerder of juist lichter is geworden. Zodat het licht dimt of juist sterker wordt. Zodat het leesbaar blijft, maar niet storend of verblindend is.
  3. De afstand tot de rijbaan moet in verhouding staan tot de grootte van het scherm.
  4. Bij plaatsing van digitale borden dient er altijd rekening te worden gehouden met direct omwonenden.
  5. Het bord moet een hoog kwalitatieve uitstraling hebben.
  6. De borden worden geplaatst langs drukke toegangswegen en in drukke wandelgebieden.

 

Ons advies voorbeleidsnota1 uw beleidsnota
Ook u krijgt vandaag of morgen te maken met dat verzoek van uw afdeling communicatie en uw lokale ondernemers. Maar dan blijkt vaak dat de beleidsnota die nieuwe ontwikkelingen nog tegenhoudt. Als uw reclamebeleidsnota een paar jaar oud is, staat daar waarschijnlijk weinig in over digitale reclame. Dan kost het u flink wat doorlooptijd om uw beleidsnota daarop aan te passen. Daar kunt u nu al rekening mee houden. Anticipeer op de nieuwe technologie en voeg nu al een paragraaf toe over digitale reclame in uw gemeente. Zodat u straks klaar bent voor de laatste ontwikkelingen.

 

Is uw reclamebeleidsnota al klaar voor de toekomst?