Disclaimer

Deze website www.bereik.nl (de “Website”) is eigendom van Bereik B.V. (hierna te noemen Bereik), een onderneming met adres Weg en Bos 11, 2661 DG Bergschenhoek.Bereikis ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 630.36.932.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. 

Inhoud website

Bereik behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen.

Bereik besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

Aansprakelijkheid

Bereik is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en Bereiktot stand op grond van fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

Bereik is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en Bereikis niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is Bereiknietaansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. Bereikaanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij Bereik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bereikis het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.